Selecteer pagina

Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is Liesenberg UG, St.-Heinricher Straße 9, 82541 Münsing, Deutschland, Tel.: 0049 151 2295 2965, E-Mail: info@open-wind.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan de beheerder) gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u naar de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden volgens individuele vereisten. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR hetzij voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.
Wij werken samen met advertentiepartners die ons helpen om onze website voor u interessanter te maken. Daartoe worden bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (third-party cookies). Over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie wordt u in de volgende paragrafen afzonderlijk geïnformeerd.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact opnemen met

In het kader van een contactopname (bijv. via een contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om op uw verzoek te reageren of om contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. Uw gegevens worden gewist na definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die daartegen indruisen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het is te allen tijde mogelijk uw klantenaccount te verwijderen. Dit kan door een bericht te sturen naar het bovengenoemde adres van de controller. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de contractverwerking. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door onze site is voorbehouden, waarover wij u hierna informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

6.1Als u zich abonneert op onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De vermelding van eventuele aanvullende gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief sturen, tenzij u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met de verzending van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin wij u vragen te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op, zodat wij eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip kunnen traceren. De gegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor reclame door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar bovengenoemde verantwoordelijke persoon. Na uw afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken die daarbuiten vallen, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze verstrekking geschiedt overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens doorgaans worden doorgegeven aan een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn single-pixel beeldbestanden die op onze website worden opgeslagen. Zo kunnen wij vaststellen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens van u. Een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) punt f GDPR zelfs op basis van haar eigen legitieme belang in het vraaggerichte ontwerp en de optimalisatie van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om die ontvangers aan te spreken of aan derden door te geven.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Data-Processing-Agreement") gesloten met MailChimp op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u deze gegevensverwerkingsovereenkomst bekijken via de volgende internetlink: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

MailChimp is ook gecertificeerd onder de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en verbindt zich er dus toe de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Het reglement inzake gegevensbescherming van MailChimp kan worden geraadpleegd op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

7) Verwerking van gegevens voor de afhandeling van bestellingen

7.1Voor de verwerking van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, informeren wij u daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 (1) punt b GDPR.

7.2Gebruik van betalingsdienstaanbieders

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats overeenkomstig Art. 6 (1) punt b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen op grond van Art. 6 (1) punt f GDPR. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, mathematisch-statistische methoden. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

8) Gebruik van sociale media

Instagram als standaard plugin

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram die wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De plug-ins zijn voorzien van een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Een overzicht van de Instagram-plugins en hun uiterlijk is te vinden op: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Wanneer u een pagina van onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. Instagram stuurt de inhoud van de plugin rechtstreeks naar uw browser en integreert deze in de pagina. Deze integratie informeert Instagram dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bij Instagram bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram Camera" te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en gesignaleerd aan uw contacten.
De beschreven gegevensverwerkingsprocessen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van de legitieme belangen van Instagram bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame met als doel andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en met als doel het vraaggericht ontwerpen van de dienst.
Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Instagram-plugins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerkingsprocedures ook voorkomen met add-ons voor uw browser voor de toekomst, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).
Instagram LLC., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Instagram en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy op: https://help.instagram.com/155833707900388/.

9) Online-Marketing

Google AdWords conversietracering

Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en de conversietracking in het kader van Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken het programma van Google Adwords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij willen u advertenties tonen die voor u interessant zijn. Wij willen onze website voor u interessanter maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten bereiken.

De conversion tracking cookie wordt ingesteld op de browser van een gebruiker als deze klikt op een AdWords-advertentie van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de website van AdWords-klanten worden getraceerd. De door de conversiecookies verzamelde informatie wordt gebruikt om geaggregeerde conversiestatistieken te verstrekken aan AdWords-klanten die zich hebben aangemeld voor conversietracking. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingprogramma, kunt u het gebruik van dit programma weigeren door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser via de gebruikersinstellingen uit te schakelen. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door ze te blokkeren via een respectievelijke instelling van uw browsersoftware of door de browser plug-in te downloaden en te installeren, beschikbaar onder de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

10) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor een anonimisering van het IP-adres door het in te korten en een directe persoonlijke relatie uit te sluiten. Als gevolg van de extensie wordt uw IP-adres eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt permanent weigeren dat Google door cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt. U kunt de browserplugin downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Als alternatief voor de browserplug-in of voor browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst geen gegevens meer kan verzamelen op deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen voor deze browser en dit domein. Als u uw cookies op deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):
Google Analytics uitschakelen
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

11) Rechten van de betrokkene

11.1Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op toegang door de betrokkene overeenkomstig Art. 15 GDPR
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 GDPR
 • Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") overeenkomstig art. 17 GDPR
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 GDPR
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 GDPR
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken op grond van art. 7 (3) GDPR
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 GDPR

11.2RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ, IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP GROND VAN ONS OVERHEERSEND LEGITIEM BELANG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN DE REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR INDIEN WIJ DWINGENDE, BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME.

12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang meer is bij de verdere opslag.

nl_NL_formalDutch

Price Based Country Testmodus ingeschakeld voor het testen van Verenigde Staten (US). U moet tests doen op privé browsing modus. Privé bladeren met Firefox, Chrome en Safari.